vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Project: Op Stap samen naar werk - ESF

Amon is betrokken in het project Op Stap samen naar werk ESF.

Omdat de werkloosheid in Ronse nog steeds hoger is dan in de buurgemeenten is er nood aan een aanbod van opleiding en competentie versterkende trajecten, ook gericht op mensen die onvoldoende Nederlands spreken.

Binnen het ESF-project 510 “ OP STAP, samen naar Werk" trekken Grijkoort, vzw aPart, KOPA, Mentor vzw, De Kiem, vzw Amon, CAW, Samenlevingsopbouw, Lejo, de OCMW’s van Ronse, Maarkedal en Kluisbergen en de VDAB samen aan dezelfde kar en bouwen een lokale intensieve dienstverlening uit.

Het doel is om de kloof tussen deze (jong)volwassene en de arbeidsmarkt kleiner maken en hen een stap vooruit laten zetten: een verhoogde deelname aan het maatschappelijk gebeuren, het volgen van een opleiding, toeleiding naar werk, of een traject op maat

Dit met financiering van ESF/VCF, VDAB en het OCMW Ronse

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy