vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Positieve Heroriëntering als visie in de begeleiding

                                                                                                                     Je kunt de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen.

Het leven is als een schip op zee, een voortdurend bewegende stroom, waarbij je functioneert als bemanning die het schip naar de juiste richting doet varen. Maar soms is het moeilijk om de weg te vinden naar het vaste land. Dan kan het zijn dat je verdwaald raakt op zee en je terecht komt op de oceaan met alleen maar ijskoude, torenhoge golven. 

Met Columbus willen we samen met de hele bemanning zoeken naar een andere stand van de zeilen. Het blijft aan de bemanning om het schip in de juiste richting te sturen want zij hebben hierin elk hun verantwoordelijkheid. Columbus zet in op communicatie en verbinding. Ieders verhaal en beleving van de situatie wordt beluisterd en uitgewisseld met elkaar om samen naar oplossingen te zoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder gezinslid een steentje kan bijdragen in deze zoektocht. Columbus ondersteunt het hele proces en de opvolging ervan. Als een gezin daardoor de kracht vindt om hierna hindernissen en moeilijkheden, eigen aan het leven, zelf aan te pakken, vinden we onze tussenkomst geslaagd.

Vanuit een verontrusting neemt een hulpverlener contact op met onze dienst. Binnen positieve heroriëntering benaderen we elke vraag vanuit onze visie. Tijdens dit coachingsgesprek beluisteren we de verontrusting en engageren we ons om samen op zoek te gaan. Coaching kan zowel telefonisch als face to face met een Columbus medewerker.
Wanneer er een proces dient opgestart te worden na een coaching, zal de hulpverlener een aanmelding kunnen indienen. 

Een procesbegeleider start zo snel mogelijk op, om met de aanwezige energie aan de slag te gaan. Bij het opstartgesprek wordt zowel de aanmelder als het gezin betrokken. Belangrijk vertrekpunt is de verontrusting van de aanmelder dat in alle openheid binnen het gezin wordt gebracht. De bereidheid van alle betrokkenen om mee in het verhaal van positieve heroriëntering te stappen is essentieel.

De module positieve heroriëntering loopt maximaal 4 maanden. Er wordt een eindgesprek gehouden met de aanmelder, alle gezinsleden en betrokkenen. 

De masten die Columbus inzet

  1.  We spreken met alle gezinsleden (Assessments)

We starten met individuele gesprekken, assessments genaamd. We spreken met de aanmelder, de jongere, de gezinsleden en betrokkenen: zij behoren tot 'de context' van de jongere.

De aanwezige hulpverlening kan actief betrokken worden.

Tijdens deze assessments bevragen we ieders bezorgdheid, verdiepen we de belevingswereld en verlangens om te komen tot eigen aandeel en verantwoordelijkheid. We gaan op zoek naar inzet en eigen krachten,… om zo tot verandering te komen. 

        2. We zetten in op communicatie en verbinding (Cirkel)

We brengen de gezinsleden samen tijdens cirkelgesprekken. Deze worden door de procesbegeleider ondersteunt en gestuurd om een veilige sfeer te creëren. We vertrekken vanuit een gelijkwaardige positie.

Het leren zelf uitspreken, elkaar aankijken en beluisteren van elkaars gevoelens en verhaal werkt verbindend. Iedereen heeft het recht beluisterd te worden, mee te spreken vanuit de eigen (geraakte) positie over wat er moet gebeuren in de toekomst.

Iedereen komt aan bod zodat men zich o.a. gehoord en begrepen voelt. Deze manier van praten zorgt ervoor dat gezinsleden samen tot verandering komen. 

        3. Gedeelde verantwoordelijkheid

Positieve heroriëntering leert mensen door diepgaande vraagstelling om naar zichzelf te kijken. Het houdt een spiegel voor wat mensen activeert om zelf stappen te ondernemen om tot hun verlangen te komen. Wanneer elk gezinslid naar zijn eigen aandeel kijkt en verantwoordelijkheid opneemt zorgt dit voor beweging. We benadrukken hierbij het procesmatige binnen positieve heroriëntering.

        4. Eigen krachten
                                 
“Als er iets is dat bergen kan verzetten, is dit het vertrouwen in je eigen kracht”

Verandering ligt in de handen van het gezin zelf.

We zijn ervan overtuigd dat de gezinsleden zelf, beter dan wie ook, weten wat er nodig is om tot beweging te komen. We spreken ieders krachten aan en de innerlijke drijfveer om bij te dragen tot verandering.

        5. Communicatie
                                 
“Spreken vanuit het hart is, is spreken in waarheid”

Elke verandering vraagt communicatie. Elke crisis communiceert op een existentieel niveau. Onze visie is dat de beste oplossing te vinden is binnen zichzelf, het gezin en de context. Maar enkel op voorwaarde dat ieder opnieuw hun hart voor elkaar kan openen.

We zetten het gezin samen, spreken vooraf met hen een aantal communicatieregels af (bv. elkaar niet onderbreken), en begeleiden het gesprek zodat dit op een opbouwende manier kan verlopen. Dit samen zoeken door middel van gesprek vormt de rode draad doorheen het proces.

Omdat het veel moed vergt om te spreken vanuit het hart, is het de taak van de begeleider om een veilig kader te bieden voor dit gesprek.

        6. Samen afspraken maken

Samenleven is afspraken maken en compromissen sluiten.

Wanneer de gezinsleden (jongere + context) met elkaar communiceren op een verbindende manier en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht, kunnen zij samen tot afspraken komen die een oplossing vormen voor het gestelde probleem. De procesbegeleider bewaakt de veiligheid om open te kunnen spreken.

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy