Missie en visie

Amon is een erkende organisatie binnen Integrale Jeugdhulp in Zuid-Oost-Vlaanderen die voor kinderen, jongeren, hun context en bredere netwerk een kwaliteitsvolle hulpverlening op maat aanbiedt met als doel de levenskwaliteit te bevorderen.