Sponsors

Hoe kan je ons steunen?

Met de eigen werkingsmiddelen komt de vzw niet toe om de kwetsbare jongeren en hun gezinnen te geven waar ze eigenlijk recht op hebben.

Vandaar de noodzaak om altijd te streven naar efficiëntie op alle vlakken en te zoeken naar alternatieven, sponsoring, enz. De problematieken van de jongeren die worden begeleid lijken steeds zwaarder te worden, kwetsuren nemen toe, vaak is er een psychiatrische problematiek, agressie, enz…

Met deze projectrekening wil de vzw fondsen verzamelen voor het uitbouwen van een polyvalente ruimte en een therapieruimte.

Wens je te genieten van fiscale aftrekbaarheid van je gift? Steun ons dan via deze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting:

  • IBAN: BE10 0000 0000 0404
  • BIC: BPOTBEB1
  • Mededeling: 623/3784/10045

Je kan ook online een donatie giften via de website van de Koning Boudewijnstichting.

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn via deze rekening fiscaal aftrekbaar.

Onze sponsors