Onze hulpverlening

Wanneer het samenleven voor jongeren en kinderen moeilijk wordt biedt Amon VZW een gepaste vorm van hulpverlening aan.

Selectie maken

Verblijf

Wanneer een kind of een jongere (tijdelijk) niet veilig thuis kan wonen, dan is er opvang mogelijk in een residentiële voorziening. Het doel is een veilige en ondersteunende omgeving te bieden aan het kind/de jongere en tegelijkertijd te werken met de context aan een terugkeer naar huis.

Verblijf duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Contextbegeleiding

Een vorm van mobiele ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun context, gericht op het bevorderen van het welzijn van alle gezinsleden en de leden uit de ruimere context.

‘Mobiel’ betekent dat de begeleiders zich verplaatsen naar de locatie waar de cliënt zich bevindt . Het doel is om steun te bieden in de eigen omgeving van de cliënt waardoor de begeleiding gericht kan worden op de specifieke behoeften van de cliënten

Diagnostiek

Aan de hand van de methodiek Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) bieden wij een diagnostisch aanbod aan voor kinderen/jongeren en hun gezinnen. We benaderen elke diagnostische vraag vanuit een integratief, multifactorieel en interactioneel model. Het doel is dus niet alleen te komen tot inzicht in de problemen, maar ook en vooral het bieden van concrete handvaten en hulpmiddelen aan de minderjarige en zijn context om hen zo terug op weg te helpen en perspectief te bieden.

De vier Oost-Vlaamse OOOC’s bieden ambulante en mobiele integratieve diagnostiek aan die rechtstreeks toegankelijk is voor hulpverleners binnen de brede instap en gemandateerde voorzieningen.

Hulpverlening aangeboden door:

Dagbeleiding in groep

Een vorm van tijdelijke ‘semi-residentiële’ opvang en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun context. Het dagcentrum biedt een combinatie van leefgroepsbegeleiding, studiebegeleiding, individuele begeleiding en contextbegeleiding.

‘Semi residentieel’ betekent dat de minderjarige overdag in het dagcentrum terecht kan voor ondersteuning en begeleiding en ’s avonds en tijdens het weekend thuis verblijft.

Hulpverlening aangeboden door:

Dagbesteding

Een tijdelijk aanbod voor minderjarigen die om een bepaalde reden niet naar school kunnen/mogen/willen. Tijdens de schooluren wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden en gaan begeleider en minderjarige samen op zoek naar een duurzame oplossing.

Hulpverlening aangeboden door:

Crisisaanbod

Enkel op verwijzing van het crisismeldpunt kan een vorm van tijdelijke, dringende opvang en ondersteuning voor kinderen/jongeren/gezinnen die zich in een crisissituatie bevinden, aangeboden worden. Het doel is directe hulp te bieden, de veiligheid van de cliënten te waarborgen en te werken aan het stabiliseren van de situatie. Er wordt met de ruimere context op zoek gegaan naar een duurzame oplossing na het crisisverblijf.

Hulpverlening aangeboden door:

Psychologische ondersteuning

Een vorm van ondersteuning die gericht is op het verbeteren van het emotionele welzijn, het aanpakken van psychologische uitdagingen en het bevorderen van persoonlijke groei. Deze begeleiding wordt geboden door getrainde therapeuten of coaches en kunnen diverse methodes omvatten (gesprekken, creatieve methodieken,..). Het doel is het bevorderen van het mentale welbevinden van de cliënt.

Hulpverlening aangeboden door:

Ervaringsleren

Een ‘educatief’ begeleidingsaanbod waarbij leren plaatsvindt door directe ervaringen en actieve deelname aan activiteiten. De cliënt wordt uitgedaagd en uitgenodigd om zijn/haar comfortzone te verlaten en zich open te stellen voor nieuwe ervaringen. Het doel van ervaringsgerichte activiteiten is het verhogen van zelfinzicht door reflectie en kan ingezet worden om vastgelopen situaties te deblokkeren.

Hulpverlening aangeboden door: