vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Consult in functie van integratieve diagnostiek

Wat? 

De diagnostische deskundigheid van een OOOC wordt bij consult in functie van integratieve diagnostiek ingezet als verdiepende ondersteuning voor de lopende hulpverlening. In tegenstelling tot integratieve diagnostiek is dit aanbod gericht naar de jeugdhulpaanbieder(s) in plaats van naar de minderjarige zelf en zijn context.

We gaan inzicht verhogend aan de slag door te werken op een verklarend niveau en bieden een ondersteunende vertaling aan de werkvloer. Hierdoor kan de aanwezige hulpverlening en het huidige cliënttraject gecontinueerd worden.

 Voorbeelden van ondersteuningsvragen zijn:

Voor wie?

Een consult richt zich naar het hulpverleningsnetwerk dat samenwerkt met kinderen en minderjarigen tussen de 0 en 18 jaar en hun context in een kwetsbare situatie. Er zijn ernstige bezorgheden waarbij het hulpverleningstraject dreigt vast te lopen of waarbij er vragen zijn over het huidige hulpverleningstraject.

Bij door het OOOC gekende dossiers kan een consult voor een jongvolwassene +18 jaar bekeken worden. 

Hoe?

Via een open dialoog willen we samen met de aanmelder de minderjarige en zijn context beter begrijpen. Hierdoor kunnen gerichte acties geformuleerd worden over het verdere zorgaanbod van de minderjarige. Het consult richt zich op het hulpverleningsnetwerk rond de minderjarige en niet op zijn context. Afhankelijk van de vraag stellen we één of meerdere medewerkers ter beschikking die over de nodige deskundigheid beschikken om een ondersteunend antwoord te zoeken op de gestelde hulpvraag.

Een consult bestaat uit één of meerdere contactmomenten met de betrokken hulpverleners met als doel een gericht antwoord te bieden op de ondersteuningsvraag. Omdat het hier gaat om zeer concrete en gerichte vragen is het belangrijk dat alle betrokken hulpverleners het hulpverleningstraject met de minderjarige  blijven aansturen.

 

Voorwaarden?

De hulpvraag komt van of wordt gedragen door de aanmelder.

De organisatie, het team en/of hulpverleningsnetwerk is bereid om in het traject te stappen.

Bijkomende vragen?

Indien er nog inhoudelijke vragen zijn, kan je ons mailen (diagnostiek@amonvzw.be) of bellen (055/60.81.77 vragen naar Vanessa)

Naar "Beeldvorming in functie van integratieve diagnostiek"

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy