vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Missie & Visie

VZW Amon biedt aan jongeren en kinderen waar, door problemen, het samenleven moeilijk en/of tijdelijk niet meer haalbaar is een intensieve en aanklampende hulpverlening aan om de situatie te deblokkeren en het opvoeden terug perspectief te geven.

Het probleem waarvoor een gezin of jongere wordt aangemeld, wordt altijd gezien als een signaal voor een diepere problematiek, als een disfunctionerend deel van het gezinssysteem. Het probleemgedrag is het symptoom. Daarom gaat de begeleiding ervan uit dat dit symptoomgedrag met ieder gezinslid te maken heeft en deze bijgevolg bij de begeleiding betrokken moet worden.

Het belang van het kind is de rode draad in de begeleiding. We garanderen zijn/haar veiligheid, basiszorg en ontwikkelingskansen. We blijven waakzaam voor een evenwicht tussen hulpverlening aan het gezin en bescherming van het kind of de jongere die aan ons is toevertrouwd. We blijven continu toezien op de maatschappelijke grenzen.

Wij streven ernaar de minst ingrijpende hulp aan te bieden, wanneer die hetzelfde resultaat kan bereiken als meer ingrijpende. De aangeboden hulpverlening mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken, en dit in overleg met de cliënt.

De dienstverlening is transparant en biedt garanties inzake bereikbaarheid en aanspreekbaarheid.

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy